BUDDY SOCCER CLUB

TEAMS

Staff

Position Name DOB
Representative SUZUKI Takeshi 1950/5/1
Head Coach FUJITA Youichi 1976/7/26
Coach YAMAMOTO Takeshi 1984/4/19
Coach SENUMA Masakazu 1978/9/7
Coach MURAFUJI Takahiro 1988/12/26

Players

# Position Player DOB
16 GK IRIE Yuto 2005/4/22
1 GK TOSA Kousei 2005/12/21
22 GK HORIKAWA Shiu 2005/4/30
28 DF NOTO Haruki 2005/4/11
79 DF MURAKAMI Kyotaro 2005/4/22
38 DF YAMASHITA Atsuhiro 2005/4/27
43 DF WAKASUGI Taiki 2005/7/20
12 DF KOWAKA Sena 2005/6/4
88 MF AMENOMORI Kouki 2005/7/7
50 MF OTUKA Kousei 2005/8/30
32 MF MANO Tsubasa 2006/3/16
23 MF OKADA Namito 2005/11/1
2 MF AKAIKE Tomota 2005/7/24
63 MF MITO Asahi 2005/11/13
72 MF MIYAZAKI Shu 2005/7/22
52 MF MORITA Kensuke 2005/9/20
40 MF YAMAGUCHI Kouki 2006/3/20
26 MF OHTSUKA Rei 2005/2/28
99 MF KOJIMA Takumi 2005/1/18
66 FW TAKAHASI Soudo 2005/4/13
6 FW OKADA Taiki 2005/4/4
47 FW UTSUNOMIYA Amon 2005/1/11
80 FW MINO Masaki 2006/2/24
24 DF KOMURO Reona 2005/7/1