SHIMIZU S-PULSE U-12

TEAMS

Staff

Position Name DOB
Representative YAMASHITA Yoshinori 1968/7/11
Head Coach NIIMURA Yasuhiko 1970/5/11
  WATANABE Makoto 1980/9/25
Trainer WAKAMATU Masanori 1978/11/17
  SAWANO Kiminori 1974/10/18
  SUZUKI Hayato 1982/5/13

Players

# Position Player DOB
1 GK IMAMURA Shota 2005/9/1
2 FW MAKITA Hiro 2006/3/12
3 DF SHIMOMURA Reisa 2005/5/3
4 MF SHIN Yuzuki 2005/8/10
5 DF IGARASHI Hiroto 2005/6/29
6 DF MAEDA Yuuki 2005/9/12
7 DF OOTA NARUMI 2005/9/22
8 MF TASHIRO Yusuke 2005/10/27
9 FW EGUTI Tatuki 2005/6/30
10 MF OKADA Shuu 2005/9/21
11 DF IWASAKI Kaiga 2005/7/20
12 FW INANA Koutarou 2005/8/5
13 FW TAKAGI Rui 2005/6/15
14 DF NAKANO Takeru 2005/4/22
15 MF TANAKA Jigen 2005/4/28
16 GK NOMURA Hironori 2005/4/17
17 DF TAMURA Ten 2005/5/17
18 MF UNNO Gyou 2005/8/8
19 MF HOSHITO Naru 2005/5/7
20 DF IWAMOTO Shogo 2005/7/9
21 GK AKIYAMA Seiken 2006/5/1
22 FW FUKUTI Rui 2005/9/11
23 MF FUKUTI Jin 2005/9/11
24 FW SUGAWARA Taiti 2005/9/14