WORLD CHALLENGE SELECT

チーム紹介

Staff

Position Name DOB
Head Coach Jordi BARRERO GIL 1990/11/24

Players

# Position Player DOB
1 GK NAKAMURA Shinya 2005/11/10
2 DF KIMURA Kou 2005/4/23
3 DF SUNAGA Ryusei 2005/4/8
4 MF ICHIHARA Yusei 2005/3/27
5 MF/DF WATANABE Daiki 2005/5/19
6 FW/MF OKA Megumi 2005/4/23
7 FW/MF KAJIWARA Soichiro 2005/8/25
8 FW/MF OTANI Ayato 2005/2/27
9 FW OKAZAKI Torataro 2005/4/20
10 FW/MF ONISHI Kantaro 2005/4/22
11 FW/MF KURATA Ryuga 2005/8/9
12 DF TANAKA Yutaro 2005/4/17
13 FW OCHIAI Rio 2005/9/16
14 MF TAKADA Yu 2005/9/8
15 DF UEDA Zen 2005/8/14
16 MF/DF MOTOKI Kaira 2005/4/25
17 FW/MF NAKAJIMA Kota 2005/11/24
18 FW/MF MIYAHARA Jinta 2005/5/2
19 FW/MF SHIMIZU Haku 2005/5/7
20 MF/DF KANEKO Takamasa 2005/4/28
21 MF/DF MISHIMA Yuhi 2005/1/8
22 FW UCHIDA Jiro 2005/10/22
23 MF/DF MAKINO Haru 2005/3/15
24 GK FUJII Hikaru 2006/3/7