VERDY SOCCER SCHOOL IWATE U12

チーム紹介

JUGADORES

# Posición Nombre Fecha de nacimiento
1 GK ITO Kousei 2007/1/5
2 DF YAEGASI Kouta 2006/7/1
3 FW YAEGASI Syouta 2006/12/6
4 MF SAWADA Kotarou 2007/6/3
5 DF IWADATE Sou 2006/4/13
6 MF FUKUURA Souta 2006/7/15
7 MF NONAKA Hiraku 2006/11/16
8 DF ANDOU Haruto 2006/9/14
9 FW SASAKI Izuki 206/4/25
10 MF ABE Renji 2006/8/24
11 FW TAKAHASI Zyou 2007/1/4
12 DF KOMABAYASI Seiya 2007/3/26
13 MF TAIRA Yuto 2006/7/24
14 FW KUBO Yuto 2007/1/27
15 FW ITO Nanami 2006/11/29
16 GK/DF TAKAHASHI Sona 2006/5/16
17 FW OYAMADA Ren 2007/5/1
18 MF FUJIWARA Manato 2007/4/6
19 DF TANAKA Ayuto 2007/4/3
20 DF SEGAWA Kanta 2007/4/5
21 DF SAKAMOTO Toma 2007/11/26
22 FW KIKUCHI Haruto 2007/4/20
23 MF KUBOTA Masaki 2007/6/7
24 MF FURUDATE Ryosei 2008/1/4

DELEGADOS

Cargo Nombre Fecha de nacimiento
Representative KIKUCHI Toshimi 1973/6/17
Head Coach MIYATA Hidenori 1966/4/15
Coach KAMATA Shin 1984/8/13
Coach OGIHARA Toru 1988/7/26
Coach SUZUKI Takuto 1974/9/27
Coach SEKI Kenta 1985/8/22